divendres, 29 de novembre de 2019

Centre de reforç escolar a Sants, Pas A Pas Acadèmia

Si necessites un centre especialitzat en reforç escolar a Sants, Pas A Pas Acadèmia, som un equip de professionals que tenim com a objectiu acompanyar i facilitar el camí de l'aprenentatge als nostres alumnes.
Seguim una metodologia integradora.
Aprendre a aprendre és un eix transversal en el nostre centre.
En el nostre centre de reforç escolar a Sants, Pas A Pas Acadèmia, destaquem:
Reforç escolar: Treballem totes les assignatures dels nivells de primària, ESO i batxillerat.
Atenció personalitzada: Tractem de manera personalitzada cada situació i per optimitzar l'aprenentatge, cada classe compta només amb un màxim de 2-3 alumnes.
Tècniques d'estudi: Facilitem l'aprenentatge de tècniques i eines per optimitzar l'efectivitat de l'estudi. Aquest punt inclou l'ajuda en la planificació i organització del temps d'estudi.
Motivació: És la base de qualsevol acció; per aquest motiu, a Pas a Pas és un eix transversal a treballar constantment amb els nostres alumnes.
Autonomia personal: És fonamental impulsar l'autonomia en el treball i en l'estudi de cada alumne, de manera que ell/a sigui capaç de detectar les seves necessitats i encaminar el seu propi procés d'estudi.
Suport i orientació familiar: La família és un eix important en el procés d'aprenentatge i maduració, per aquest motiu, mantenim reunions periòdiques amb els familiars directes per seguir l'evolució i coordinar l'actuació amb cada alumne.

Cap comentari:

Publica un comentari